Voorwaarden bootcamps

Lees deze voorwaarden goed door

  1. Na inschrijving is de contactpersoon het volledige lesgeld van een bootcamp verschuldigd. Betaling van het lesgeld dient minimaal 14 dagen voor de aanvang van de bootcamp te geschieden tenzij Release Academy schriftelijk een andere betalingsregeling met de contactpersoon is overeengekomen. Inschrijving kan zowel schriftelijk of via e-mail geschieden.
  2. Bij annulering tot een week voor aanvang van de bootcamp wordt restitutie verleend van het lesgeld minus € 50,00 boekingskosten.
  3. Vanaf 1 week voor aanvang van de bootcamp is restitutie van lesgeld niet mogelijk. Indien contact persoon besluit tot het annuleren van de  bootcamp blijft het volledige lesgeld verschuldigd.
  4. Bij  no-show reserveringen geldt geen restitutie.
  5. Indien men langer dan 20 minuten te laat komt, dan de afgesproken tijd, dan heeft Release het recht de cursist de toegang tot de bootcamp te ontzeggen. ook dat geldt geen restitutie van het lesgeld.
  6. Noch Release, noch haar docenten kunnen aansprakelijk worden gesteld voor het kwijtraken van eigendommen van de cursisten en hun begeleiders.
  7. Noch Release, noch haar docenten kunnen aansprakelijk worden gesteld voor blessures opgelopen tijdens de lessen.

Dans, feestavonden en heel veel plezier elke maand in je mailbox?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief; zo blijf je op de hoogte van alle feesten, evenementen en het actuele lesprogramma.